/ مخاطب

مخاطب

آدرس حقوقی:

404103 ، استان ولگاگراد ، شهر ولژسکی ، خیابان هفتم افتودروگه ،ساختمان 29 ، دفتر شماره 14

تلفن٫ فکس:

+7 (800) 700-61-34

ایمیل آدرس:

info@fiberglass-rebars.com

ارسال پیام برای ما

اطلاعات بانکی

زمان کاری

دوشنبه-جمعه از ساعت 09:00-18:00 (GMT+03:00)

سایت

https://fiberglass-rebars.com

ایمیل آدرس

info@fiberglass-rebars.com

تلفن٫ فکس

+7 (800) 700-61-34

آدرس حقوقی

404103 ، استان ولگاگراد ، شهر ولژسکی ، خیابان هفتم افتودروگه ،ساختمان 29 ، دفتر شماره 14

شماره اصلی ثبت دولت

9911011123456

شماره شناسایی مالیاتی/ کد

7999031099/999737007

نام مختصر شرکت

استیکله پلاست

نام کامل

شرکت با مسئولیت محدود استیکله پلاست

اطلاعات دقیق بانکی

کد شناسایی بانک: 043234567
شماره حساب 99879420880090091122 در شرکت سهامی عام" سبیربانک "
شماره حساب 9051535050000000000123

بستن